С грижа за околната среда „Блек сии кофи“ ЕООД преподписа своя договор и вече е член на „ЕКОПАК България“ АД  – колективна система по чл.14 от Закона за управление на отпадъците от опаковки и чл. 12 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, като по тови начин се ангажира и участва в събирането, извозването и рециклирането на генерираните отпадъци от дейнсотта си. За жалост опазването на околната среда, както и задължението на производители на търговци да участват в подобни колективни системи в България все още се неглижира, но оставаме с надежда, че в бъдеще това ще се промени.

Законът за управление на отпадъците въвежда понятието “Разширена отговорност на производителя” – екологичен принцип, прилаган като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт чрез въвеждане на задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.


Това е следващата стъпка от плана на “Блек Сии Кофи” ЕООД за опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии генерирани от вендинг индустрията

Надяваме се, че примерът, който даваме ще вдъхнови и вас!


 

Ecopack Logo

https://www.ecopack.bg/