ФУВАС
ISL752-KL

С изменение на Наредба № Н-18, продажбите, извършвани чрез вендинг автомати, като всяка друга продажба следва да бъдат регистрирани и отчитани чрез фискални устройства и след това допълнително дефинирани от последваща промяна на ЗДДС разрешаваща възможност за фискална продажба без издаване на хартиен касов бон. Съгласно Закона за данък върху добавената стойност всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/ продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Според чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г., “Блек Сии Кофи” ЕООД отговаря на изискванията за сервизно обслужване и ремонт на ФУВАС тип ISL 752-KL и ISL 752-KL ver. 1 произведени от “ИСЛ” ООД

Със свидетелство № 681 от 20.09.2012г. е разрешено за разпространение на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Наредба 18/13.12.2006г. и нейните изменения, Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване – ФУВАС ISL752-KL.
Устройството е специално проектирано от ИСЛ ООД да удовлетворява основните комуникационни протоколи, които се изпозват в автоматите на самообслужване.
ФУВАС ISL752-KL е разработено на база на вече внедрена в експлоатация схемотехника в други фискални у-ва на фирмата с активните консултации и съдействие от водещи технически специалисти в областта на Вендинг машините. Навременното стартиране на разработката позволи прототипните образци да бъдат положени за експлоатация в действащи машини преди и след излизане на сертификата. Това е причината, която дава основание да се твърди, че у-вото предлага висока функционалност и надеждност, потвърдена както от всички проведени лабораторни изпитвания при получаването на сертификат, така и реални резултати от експлоатационните изпитвания.
Основните функционални и технически възможности на ФУВАС ISL752-KL, които го правят търсено у-во за неговото приложение са:
1. Компактен дизайн и технически решения, които позволяват значително да се ускори неговата инсталация, да се намалят проблемите при тази инсталация, както и в последвалата експлоатация на автоматите на самообслужване с вградени ФУВАС ISL752-KL.
2. ФУВАС се захранва от захранването на автомата на самообслужване. Консумацията на у-вото е пренебрежимо ниска и не може да окаже влияние на захранването на машината, нито по отношение на претоварване,нито по отношенние на електромагнитни смущения, което се вижда от съответния протокол от изпитвания от ЕМС и резултатите от реалните експлоатационни изпитвания. Тази възможност на ФУВАС не изисква допълнителен захранващ адаптер и спомага за ускорено инсталиране на у-вото.
3. ФУВАС може да се вгражда в автомати на самообслужване с разплащания както с монети, така и с жетони и карти.
4. ФУВАС се предлага с двуредов контролен дисплей, който за масова употреба е в пластмасова кутия, а като опция и при специална заявка – с метална кутия.
5. Конзолата за извършване на сервизна дейност по ФУВАС ISL752-KL е проектирана на база касов апарат ISL5008-KL. Тази конзола може да се захранва от автомата на самообслужване, но като опция се предлага и акумулаторен вариант, който често пъти е по-удобен за мобилна експлоатация.
Има разработен сървър за удовлетворяване на информационните потребности на всеки собственик на автомат на самообслужване
У-вото предлага едно великолепно съотношение между ЦЕНА и потребителска стойност на следпродажбена експлоатация и поддръжка.

 

*В цената е включена фискализация, такса за мобилна комуникация и сервизно обслужване за една година.

**При покупка на ФУВАС, клиентът трябва да попълни Заявление според Приложение №24 към чл.17, ал.1 и да го предостави на “Блек Сии Кофи” ЕООД, за да може да се пристъпи към фискализация на устройство.