ФУВАС

Устройството е специално проектирано от ИСЛ ООД да удовлетворява основните комуникационни протоколи, които се изпозват в автоматите на самообслужване.

Търговец, който извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство, вградено в автомати на самообслужване /ФУВАС/. Устройството не издава хартиен документ, а фискалният бон, удостоверяващ продажбата, се визуализира само на дисплей. /чл. 3, ал. 8 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Според чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г., „Блек Сии Кофи“ ЕООД отговаря на изискванията за сервизно обслужване и ремонт на ФУВАС тип ISL 752-KL и ISL 752-KL ver. 1 произведени от „ИСЛ“ ООД

Със свидетелство № 681 от 20.09.2012г. е разрешено за разпространение на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Наредба 18/13.12.2006г. и нейните изменения, Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване – ФУВАС ISL752-KL.

ФУВАС ISL752-KL е разработено на база на вече внедрена в експлоатация схемотехника в други фискални у-ва на фирмата с активните консултации и съдействие от водещи технически специалисти в областта на Вендинг машините. Навременното стартиране на разработката позволи прототипните образци да бъдат положени за експлоатация в действащи машини преди и след излизане на сертификата. Това е причината, която дава основание да се твърди, че у-вото предлага висока функционалност и надеждност, потвърдена както от всички проведени лабораторни изпитания при получаването на сертификат, така и реални резултати от експлоатационните изпитвания.

Основните функционални и технически възможности на ФУВАС ISL752-KL

  • Компактен дизайн и технически решения, които позволяват значително да се ускори неговата инсталация, да се намалят проблемите при тази инсталация, както и в последвалата експлоатация на автоматите на самообслужване с вградени ФУВАС ISL752-KL.
  • ФУВАС се захранва от захранването на автомата на самообслужване. Консумацията на у-вото е пренебрежимо ниска и не може да окаже влияние на захранването на машината, нито по отношение на претоварване,нито по отношенние на електромагнитни смущения, което се вижда от съответния протокол от изпитвания от ЕМС и резултатите от реалните експлоатационни изпитвания. Тази възможност на ФУВАС не изисква допълнителен захранващ адаптер и спомага за ускорено инсталиране на у-вото.
  • ФУВАС може да се вгражда в автомати на самообслужване с разплащания както с монети, така и с жетони и карти.
  • ФУВАС се предлага с двуредов контролен дисплей, който за масова употреба е в пластмасова кутия, а като опция и при специална заявка – с метална кутия.
  • Конзолата за извършване на сервизна дейност по ФУВАС ISL752-KL е проектирана на база касов апарат ISL5008-KL. Тази конзола може да се захранва от автомата на самообслужване, но като опция се предлага и акумулаторен вариант, който често пъти е по-удобен за мобилна експлоатация.
  • Има разработен сървър за удовлетворяване на информационните потребности на всеки собственик на автомат на самообслужване

Устройството предлага едно великолепно съотношение между ЦЕНА и потребителска стойност на следпродажбена експлоатация и поддръжка.

Ново устройство – устройство, телеметрия, фискализация – 251.60 лв
Сервизен договор – договор, мобилна комуникация, телеметрия – 122.80 лв.
Смяна на фирма – протоколи, смяна на памет, КЛЕН, фискализация, отчет – 121.21 лв

ФУВАС
ISL752-KL