В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ.

Търговец, който извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство, вградено в автомати на самообслужване /ФУВАС/. Устройството не издава хартиен документ, а фискалният бон, удостоверяващ продажбата, се визуализира само на дисплей. /чл. 3, ал. 8 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Според чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г., „Блек Сии Кофи“ ЕООД отговаря на изискванията за сервизно обслужване и ремонт на ФУВАС тип ISL 752-KL и ISL 752-KL ver. 1 произведени от „ИСЛ“ ООД

Със свидетелство № 681 от 20.09.2012г. е разрешено за разпространение на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Наредба 18/13.12.2006г. и нейните изменения, Фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване – ФУВАС ISL752-KL.
Устройството е специално проектирано от ИСЛ ООД да удовлетворява основните комуникационни протоколи, които се изпозват в автоматите на самообслужване.
ФУВАС ISL752-KL е разработено на база на вече внедрена в експлоатация схемотехника в други фискални у-ва на фирмата с активните консултации и съдействие от водещи технически специалисти в областта на Вендинг машините. Навременното стартиране на разработката позволи прототипните образци да бъдат положени за експлоатация в действащи машини преди и след излизане на сертификата. Това е причината, която дава основание да се твърди, че у-вото предлага висока функционалност и надеждност, потвърдена както от всички проведени лабораторни изпитвания при получаването на сертификат, така и реални резултати от експлоатационните изпитвания.
Основните функционални и технически възможности на ФУВАС ISL752-KL, които го правят търсено у-во за неговото приложение са:
1. Компактен дизайн и технически решения, които позволяват значително да се ускори неговата инсталация, да се намалят проблемите при тази инсталация, както и в последвалата експлоатация на автоматите на самообслужване с вградени ФУВАС ISL752-KL.
2. ФУВАС се захранва от захранването на автомата на самообслужване. Консумацията на у-вото е пренебрежимо ниска и не може да окаже влияние на захранването на машината, нито по отношение на претоварване,нито по отношенние на електромагнитни смущения, което се вижда от съответния протокол от изпитвания от ЕМС и резултатите от реалните експлоатационни изпитвания. Тази възможност на ФУВАС не изисква допълнителен захранващ адаптер и спомага за ускорено инсталиране на у-вото.
3. ФУВАС може да се вгражда в автомати на самообслужване с разплащания както с монети, така и с жетони и карти.
4. ФУВАС се предлага с двуредов контролен дисплей, който за масова употреба е в пластмасова кутия, а като опция и при специална заявка – с метална кутия.
5. Конзолата за извършване на сервизна дейност по ФУВАС ISL752-KL е проектирана на база касов апарат ISL5008-KL. Тази конзола може да се захранва от автомата на самообслужване, но като опция се предлага и акумулаторен вариант, който често пъти е по-удобен за мобилна експлоатация.
Има разработен сървър за удовлетворяване на информационните потребности на всеки собственик на автомат на самообслужване
У-вото предлага едно великолепно съотношение между ЦЕНА и потребителска стойност на следпродажбена експлоатация и поддръжка.