Разплащателни системи, монетни механизми, системи за безконтактни плащания